Om e2g-platformen

Det jysk-fynske el-samarbejde (Elsam) bruget betydelige ressourcer på at arbejde struktureret med fremtiden med brug af scenarieteknik og avancerede edb-modeller. Dette fremtidsarbejde inspirerede til ny innovation inden for biomassefyrede kraftværker, øget fleksibilitet på kraftværkerne, havmøller, udvikling af syntetiske VE-brændsler til transportsektoren mv.

I forbindelse med liberaliseringen af elsektoren blev det klart, at Elsam ikke alene kunne/burde stå for model- og scenariearbejdet. I 2003 besluttede Elsam derfor at udvikle en platform "Energy-Together", hvor der skulle være et fællesskab, hvor man delte viden, modeller, data og scenarier. Dette arbejde stoppede, da Elsam i 2005 blev en del af Dong Energy. 

Liberaliseringen har ikke ændret ved, at værdien ved at arbejde struktureret med fremtiden, og ved at dele viden om fremtiden med andre, er meget større end omkostningerne. Dette strukturerede fremtidsarbejde er nødvendigt, hvis man skal lykkes med en effektiv grøn omstilling af energi- og transportsystemet.

Strategirummet har derfor videreført Elsams vision om Energy-Together. Med hjælp fra andre har Strategirummet i løbet af de sidste ca. 20 år videreudviklet nogle af de elementer, man skal bruge for at arbejde struktureret med fremtiden. Strategirummet har endvidere udviklet første version af den nye energy-together-platform. Håbet er, at timingen nu er til, at der er andre, der vil være med til at videreudvikle energy-together-platformen, og at der er mange, der vil bruge den.

Her er en video, der dokumenterer gevinsten ved at bruge ressourcer på at arbejde struktureret med fremtiden VIDEO