bg
Da / En

Vær med til at formidle viden om Smart Energy

E2G værktøj: Markedssimulatoren E2G-værktøj: Energiregnskaber Deltag i formidlings-samarbejdet

e2g-konceptet

Der er meget få, der har det samlede overblik over energisystemet og energisektoren. Det er typisk forskere, og de har primært fokus på deres egen forskning og på formidling af deres specifikke forskningsresultater.

Der bruges kun få ressourcer på at formidle sammenhængene i energisystemet til en bredere målgruppe. 

Den største barriere er, at der ikke eksistere pædagogiske formidlings-systemer, som skaber et overblik, og hvor man ud fra overblikket kan zoome ind på detaljerne.

E2G-samarbejdet handler om, at vi går sammen om at udvikle og bruge standandiserede værktøjer til at formidle viden om det komplekse energisystem.

Visionen bag Energy-Together er Google Earth, hvor man ud fra et billede af Jorden kan se verdensdelene, zoome ind på landene og endelig zoome ind og se, hvor man selv bor. 

Det samme skal man kunne gøre for energisystemet og energisektoren. Man skal som udgangspunkt se kortet over energistrømmene fra udvinding af energien til energien konverteres til energitjenester, og man skal kunne se beslutningskæderne. Herefter skal man kunne zoome ind og finde det sted, hvor man selv arbejder. 

I denne visualisering af kortlægningen af energisystemet og energisektoren skal der indlægges informationer og viden samt links til viden.

 

FORMÅLET MED ENERGY-TOGETHER

Vil du være med i formidlings-samarbejdet omkring en holistisk tilgang til energiområdet, hvor vi bruger samme definitioner og kortlægningsmetoder, og hvor vi udvikler pædagogiske værktøjer til at forstå og formidle de vigtigste sammenhænge i energisystemet - så er E2G-samarbejdet noget for dig.

I en fossil fri fremtid, hvor vi ikke længere bare kan bruge af de fossile energilagre og udlede store mængder CO2, bliver vi nødt til at interessere os for sammenhængene i energisystemet, og hvordan vi får det samlede energiregnskab til at gå op.

Energy Together - også kaldet E2G - er et samarbejde for personer, der har som mission at formidle sammenhængene i det komplekse energisystem på en pædagogisk måde.

De værktøjer, der udvikles i E2G-samarbejdet kan anvendes i undervisning, til strategisk energiplanlægning og simulering af beslutninger omkring energiproduktion og forbrug.

Se præsentations-videoen her

BESLUTNINGSSYSTEMET

Den største udfordring ligger pt. i at få skabt en fælles struktur og metode til kortlægning af beslutningskæderne i energisektoren. På nuværende tidspunkt er der i e2g-systemet defineret en kortlægning af beslutningskæderne, men der er ikke skabt et fællesskab omkring det.

Der er et veletableret fællesskab omkring kortlægning af det tekniske energisystem, men det gælder ikke for beslutningsprocesserne og lovgivningen

Ønsket er, at der er en række personer der går sammen om at udvikle og anvende et fælle kortlægnings-system for beslutningskæderne til glæde for studerende og medarbejderne i energisektoren.

Den eksisterende e2g-kortlægning af beslutningsprocesserne bruges bl.a. i Markedssimulatoren og i Energistrømssimulatoren - to pædagogiske formidlingsværktøjer, som er udviklet i e2g-fællesskabet. 

Klik her for at gå til Beslutningssystemet

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!