Om System Service Market Simulator

Det er ikke så svært, at sættes sig ind i, hvordan markederne for systemydelser fungerer. Men det er svært, når man i praksis vil deltage på dette marked, og skal have salget af systemydelser til at hænge sammen med spotmarkedet.

Hvordan fastlægger man indmeldingsstrategierne, og hvordan sikre man sig, at man altid kan levere de solgte ydelser?

For at skabe en forståelse for, hvordan indmeldingsstrategierne skal udformes for de forskellige typer aktører, har Strategirummet udviklet System Services Market Simulator (SSMS), hvor deltagerne starter med at vælge en teknologi, der kan levere systemydelser, og hvor man efterfølgende byder ind på markederne for systemydelser i den rigtige rækkefølge, og hvor modellen beregner, hvilke bud, der bliver valgt.

SSMS-værktøjet er udviklet af Strategirummet efteråret 2022.

Det har indtil november 2023 været i en testfase, hvor modellen er teste to gange i undervisningen på Syddansk Universitet, tre gange hos Energinet og på kurset: "Introduktion til systemydelser" den 20. november 2023. 

Evalueringerne har været gode, og der er givet feedback, som er indarbejdet i den nuværende version af modellen.