Business-as-usual-rummet

Formålet med BAU-rummet er at brugerne let skal kunne beregne indtjeningen eller udgifterne på det fremtidige elmarked for deres forslag til investeringer i eksisterende og nye anlæg. Brugerne skal også kunne beregne de forventede fremtidige indtægter i forbindelse med investeringer i F&U&D-projekter.

Dette rum indeholder endnu ikke links til modeller.

Målet er, at der skal være links til markedsmodeller, hvor der er indsat data for det bedste bud på en fremskrivning af det danske energisystem. Det er endvidere et krav, at brugere let skal kunne ændre data, og at det er let for brugerne at beregne økonomien i eksisterende anlæg samt de økonomiske konsekvenser af investeringer i nye anlæg.

På nuværende tidspunkt er der i Business-as-usual-rummet kun et link til Energistyrelsens seneste "Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger". Det er et udmærket bud på fremtidens energimarked, men publikationen fører ikke til, at investorer, analytikere, mv. kommer til at arbejde bevidst med fremtiden. De bliver i nutiden, og henter blot prognoser, som andre har lavet.

Ved at sætte sin egen teknologi - eller sit eget anlæg - ind i en elmarkedsmodel, og lave analyser der viser driftsmønstre og indtjening, får man værdifuld viden, som man kan bruge til forbedringer - og til at se nye forretningsmuligheder.

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.jpg

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger

sanfundsøkonomiske beregningsforudsætninger